представям

to perform

verb


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • представям — гл. предявявам, показвам, давам, предлагам, посочвам, соча гл. изобразявам, рисувам, обрисувам, изтъквам, чертая, начертавам гл. давам представление гл. означавам, символизирам гл. обективизирам, давам обективен израз, давам представа,… …   Български синонимен речник

 • представям се — гл. преструвам се, симулирам, правя се, имитирам …   Български синонимен речник

 • представям се за — словосъч. препоръчвам се за, искам да мина за, минавам за, давам вид на …   Български синонимен речник

 • представям си — словосъч. въобразявам си, вярвам, мисля, предполагам, представлявам си, внушавам си, втълпявам си, бленувам, фантазирам словосъч. лъжа се, мамя се, правя си илюзии словосъч. смятам, считам, разбирам, схващам …   Български синонимен речник

 • представям неточно — словосъч. тенденциозно подбирам, изопачавам, извращавам, фалшифицирам …   Български синонимен речник

 • вестявам се — гл. явявам се, мярвам се, идвам, появявам се, представям се, показвам се, излизам наяве, довтасвам, излизам на сцената, навъртам се, понавъртам се …   Български синонимен речник

 • давам — гл. предавам, подавам, връчвам, отстъпвам гл. предлагам, предоставям, държа на разположение, поднасям, отпущам гл. продавам гл. продоволствам, снабдявам, доставям, отдавам гл. възнаграждавам, награждавам гл. позволявам, р …   Български синонимен речник

 • давам обективен израз — словосъч. обективизирам, давам представа, конкретизирам, представям …   Български синонимен речник

 • давам представа — словосъч. обективизирам, давам обективен израз, конкретизирам, представям …   Български синонимен речник

 • замествам — гл. заменявам, сменявам, разменявам, отмествам, премествам, размествам, отменявам гл. наследявам гл. заменям, заемам мястото на, измествам гл. уволнявам гл. представям, представител съм на, заместник съм на …   Български синонимен речник

 • заместник съм на — словосъч. представям, представител съм на, замествам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.